ساخت پاورپوینت مقاله انگلیسی رشته پزشکی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تبیین مکانیسم اثر استروئیدها در سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک

پاور پوینت مقاله انگلیسی رشته پزشکی کارشناسی ارشد در 30 اسلاید حرفه ای تهیه شده است.  تزریق استروئید تونل کارپال یک مداخله غیر جراحی برای درمان سندرم تونل کارپال ایدیوپاتیک (CTS) است. خواص ضد فیبروتیک، ضد التهابی و ضد ادم استروئیدها اثرات درمانی آنها را در زمینه CTS نشان می دهد. با این حال، سهم […]