سفارش ساخت پاورپوینت در استان فارس

خوشا شیراز و وضع بی مثالش.           خداوندا نگه دار از زوالش به شیراز آی و فیض روح قدسی.        بجوی از مردم صاحب کمالش مردم با فرهنگ و صاحب کمال شهر حافظ و سعدی، مردم خوش ذوق شیراز برای سفارش پاورپوینت کار خود را به ما بسپارید و نگران […]