این پاورپوینت برای دفاع پایان نامه رشته پزشکی با موضوع برررسی …. ساخته شده است.

این پاور دفاع در ۳۵ اسلاید حرفه ای ساخته شده است.

در ابتدا به معرفی ساختار کلی dna می پردازد و در ادامه بررسی مولکولی دی ان ای مورد موشکافی قرار می گیرد.

در این پاورپوینت ما سعی نموده ایم با دقت این موضوع را تجزیه و تحلیل نماییم تا بیننده و اساتید داور دفاع پایان نامه را توجیه نماید.

یک پاسخ

  1. با عرض سلام
    DNA تمام کد ها و اطلاعات ژنتیکی جانوران، گیاهان و حتی ویروس ها را حمل می کند که این اطلاعات برای رشد، تکامل، بقا، تولید مثل وسایر عملکردهای مجودات حیاتی است. محل قرار گیری DNA سلول های جانوران مختلف هسته سلول است که به عنوان مرکز ارسال دستورالعمل های ساخت پروتئین ها و انواع RNA های موجود در بدن جانداران شناخته می شود. این مولکول به دلیل ساختمان و اجزای سازنده آن DNA نام گرفته است. در واقع ماکرومولکول DNA یک پلیمر بلند است از مولکول های قند 5 کربنی (پنتوز)، فسفات به همراه بازهای آلی نیتروژن دار تشکیل می شود. دئوکسی ریبوز نام قند پنتوز و اسید نوکلئیک نشان دهنده فسفات و بازهای آلی موجود در مولکول است. بازهای آلی نیتروژن دار ساختار حلقوی دارند و به چهار شکل در مولکول DNA دیده می شوند: آدنین(A)، گوانین(G)، سیتوزین(C) و تیمین(T). این بازها به دو گروه پورین یا دو حلقه ای(A,G) و گروه پیریمیدین یا تک حلقه ای(C,T) تقسیم می شوند. با وجود اینکه DNA با داشتن سه بخش قند، فسفات و بازهای نیتروژنی ساختمان ساده ای دارد، اما نحوه و ترتیب قرارگیری همین بازها باعث ایجاد پیچیدگی های بی شماری در این مولکول می شود، به طوری که همه تفاوت ها و تنوع در جانداران به دلیل ترتیب قرارگیری و توالی این بازها به وجود آمده است. مولکول DNA از واحد هایی به نام نوکلئوتید(Nucleotide) ساخته می شود. نوکلئوتیدها از یک قند پنج کربنه، فسفات و یک باز آلی تشکیل شده اند، به طوری که یک باز آلی با پیوند کووالانسی به قند متصل می شود و یک گروه فسفات از سمت دیگر با پیوند کووالانسی به قند اتصال می یابد. نوکلئوتیدها با پیوند فسفودی استر از طریق فسفات یک نوکلئوتید و OH قند نوکلئوتید دیگر به هم متصل شده و رشته های پلی نوکلئوتیدی را می سازند. مولکول DNA ساختمان دو رشته ای دارد و هر رشته پلی نوکلئوتیدی طویل است که از طریق پیوندهای هیدروژنی موجود بین بازهای آلی به هم متصل می شوند. پیوند هیدروژنی بین بازهای نیتروژنی کاملاً اختصاصی است؛ به این صورت که بازهای آدنین و تیمین با دو پیوند هیدروژنی به هم اتصال می یابند و سه پیوند هیدروژنی بین دو باز سیتوزین و گوانین تشکیل می شود. در این ساختمان نردبانی شکل، ساختارهای قند ـ فسفات به عنوان ستون ها و بازهای آلی به همراه پیوندهای هیدروژنی پله های این نردبان را می سازند. در ساختمان DNA هر کدام از دو رشته به صورت موازی و ناهمسو رو به روی هم قرار دارند؛ به این ترتیب که اگر یک رشته در ابتدا دارای گروه فسفات(5) و در انتهای رشته هیدروکسیل(3) باشد، وضعیت در رشته مقابل برعکس است؛ به این معنی که در ابتدای رشته دوم، گروه هیدروکسیل و در انتهای آن گروه فسفات قرار دارد. در باکتری ها گاهی دو سر رشته ها با پیوند فسفودی استر به هم متصل می شوند و ساختار DNA حلقوی را می سازند. DNA در سلول های بدن انسان از سه میلیارد جفت باز تشکیل شده است. این در حالی است که 99 درصد این توالی ها در تمام انسان ها یکسان است. کوتاه ترین مولکول DNA متعلق به باکتری به نام (Carsonella Ruddi) است که در بدن یک حشره زندگی می کند. DNA این باکتری 160000جفت باز دارد. بزرگترین مولکول DNA نیز در گیاهی به نام پاریس(Paris Japonica) با طول 150 میلیارد جفت باز مشاهده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *