این پاور پوینت دفاع در 50 اسلاید حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده است که در آن دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان فسا در سال 1399 مورد پژوهش قرار گرفته اند.

پرستاران و مراقبین بهداشتی میتوانند با استفاده از فضای مجازی
آموزش های لازم را بدون وقفه در زمان حال حاضر انجام دهند و
زمینه هایی برای بسترسازی آموزشهای الکترونیکی در آینده را
فراهم کنند.

امروزه در حوزه وزارت بهداشت آموزش و پرورش سعی فراوانی بر
هوشمند سازی بیمارستان ها و مدارس و بستر سازی برای ارائه آموزش های مجازی شده است.

براساس مدل بزنف ، افراد فقط زمانی یک رفتار را انجام می دهند که خود به این نتیجه برسند که آن رفتار برای آنها منافعی دارد. نقطه قوت این مدل این است که علاوه بر تأثیر آگاهی و نگرش در عملکرد، عوامل دیگری چون عوامل قادرکننده و هنجارهای انتزاعی را نیز در بروز رفتار دخیل می داند.

مهمترین راهکار کشورهای توسعه یافته برای مقابله با این مشکل ،
آموزش سلامت بطور موثر و فراگیر است ، پرستاران در آموزش
رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان و ایجاد تغیر در
رفتارهای بهداشتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

عفونت مجاری ادراری ( uTI) یکی از شایعترین عفونت ها در مردان و زنان و در همه گروه های سنی و دومین عفونت شایع پس از عفونت های تنفسی در جامعه اسعت، که قابل درمان و پیشگیری است.

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تعیین تاثیر آموزش مجازی بر اساس مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان فسا در سال1399

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *