پاورپوینتی در 35 اسلاید نیمه حرفه ای با عنوان  مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژنهای کاندیدای مرتبط با تعداد نتاج متولد شده در نژادهای مختلف گوسفند بر پایه فرا-تحلیل ساخته شده است که موارد زیر بررسی می نماید.

پیشرفتهای که به تازگی در زمینه ژنتیک مولکولی، بخصوص تعیین ژنوتیپ هم زمان تعداد دهها هزار نشانگر تک نوکلئوتیدی (SNP)
با پیشرفت تراشه های اسنیپ (SNPchip )به دست آمده است، روش و جایگاه مناسبی را برای افزایش درک بشر از صفات پیچیده
ژنتیکی و مطالعات پیوستگی در سطح ژنوم (GWAS )در حیوانات اهلی فراهم کرده است.
فرا تحلیل یعنی استفاده از روش های آماری که بتوان به وسیله آنها، نتایج مطالعاتی که از یکدیگر مستقل هستند ولی ارتباطی بین
آن ها وجود دارد را ترکیب و خالصه نمود. این روش های آماری کمک می کنند تا اطلاعات بدست آمده از مطالعات مختلف به صورت عینی جمع بندی شود و نظرات شخصی در این فرآیند تأثیری نداشته باشد
به صورت کلی می توان سه نقش اصلی برای فرا تحلیل ارائه داد:
1 .افزایش توان آماری: توان آماری عبارت است از احتمال تشخیص یک رابطه معنی دار در صورتی که آن رابطه معنی دار وجود داشته باشد. توان آماری با تعداد نمونهها رابطه مستقیمی دارد و احتمال تشخیص رابطه با افزایش تعداد نمونه ها بیشتر می شود.
2 .افزایش صحت: استفاده گسترده از مطالعات پویش کل ژنوم (GWAS)با هدف شناسایی QTLو یا ژنهای کاندیدا می باشد.
3 .سنجش دقیق تفاوت های مطالعات: پاسخ های مختلفی که در انواع مطالعات وجود دارد باعث میشود که در بعضی از موارد
نتایج متضادی از مطالعات مختلف گزارش شود.

ساخت پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد با عنوان مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژنهای کاندیدای مرتبط با تعداد نتاج متولد شده در نژادهای مختلف گوسفند بر پایه فرا-تحلیل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *