ساخت پاور پوینت دفاع مقطع کارشناسی ارشد با عنوان پیش بینی زوال عقل در بیماران پارکینسونی با استفاده از جعبه ابزار Conn بر پایه داده های PPMI به روش یادگیری ماشین

پاورپوینتی در 56 اسلاید حرفه ای جهت تحقیق در خصوص پارکینسون تهیه شده است. این پاور پوینت تحقیق که در مقطع کارشناسی ارشد می باشد تحولی است در شناسایی اولیه بیماران پارکینسونی. دمانس یک بیماری پویاست که با کاهش عملکردهای شناختی و حافظه همراه است. به واسط تغییر در شبکه های ساختاری و عملکردی مغز […]

ساخت پاورپوینت پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر عدم امنیت روانی بر عملکرد تیم های کاری سازمان (مورد مطالعه : بیمارستان های دولتی تهران)

پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر عدم امنیت روانی بر عملکرد تیم های کاری سازمان(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی تهران) در 47 اسلاید حرفه ای ساخته شده است. در چند دهه اخیر، عوامل روانی کارکنان، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است چون از عوامل اثرگذار بر عملکرد کارکنان و در نتیجه بر کارائی […]

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل رفتار خستگی قیر با افزودنی پلی بوتادین رابر ضایعاتی در دمای میانی

– ساخت پاورپوینت حرفه ای در 35 اسلاید مقطع کارشناسی ارشد جهت تغییر در رفتار قیر و بهینه سازی آن – به منظور ارزیابی اثر آمیخته مورد مطالعه و مقایسه آن پلیمر و قیر شاهد، نمونه های قیری اصلاح شده تحت آزمایش های تیر خمشی چهار نقطه، خستگی کشش غیر مستقیم و خرش دینامیکی قرار […]

ساخت پاورپوینت مقاله انگلیسی رشته پزشکی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تبیین مکانیسم اثر استروئیدها در سندرم تونل کارپ ایدیوپاتیک

پاور پوینت مقاله انگلیسی رشته پزشکی کارشناسی ارشد در 30 اسلاید حرفه ای تهیه شده است.  تزریق استروئید تونل کارپال یک مداخله غیر جراحی برای درمان سندرم تونل کارپال ایدیوپاتیک (CTS) است. خواص ضد فیبروتیک، ضد التهابی و ضد ادم استروئیدها اثرات درمانی آنها را در زمینه CTS نشان می دهد. با این حال، سهم […]

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فراموشی سازمانی هدفمند و غیر هدفمند

ساخت این پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک در 25 اسلاید حرفه ای انجام شد روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است تحقیقات نشان می دهد بین مدیریت دانش با فراموشی سازمانی هدفمند […]

سفارش و ساخت پاورپوینت مقاله انگلیسی کارشناسی ارشد رشته پزشکی با عنوان استفاده از صفحه تیغه زاویه دار برای 31A3 شکستگی بین تروکانتریک

ساخت این پاورپوینت مقاله انگلیسی کارشناسی ارشد در 25 اسلاید بر اساس تحقیقی که در کالج پزشکی مسیحی، ولور، هند انجام شده است صورت پذیرفته است. شکستگی‌های لگن و قسمت پروگزیمال استخوان ران بخش عمده‌ای از بار کاری را که جراحان ارتوپد تحمل می‌کنند را تشکیل می‌دهند که انتظار می رود این تحقیق تحولی در […]