ساخت پاور پوینت دفاع مقطع کارشناسی ارشد با عنوان پیش بینی زوال عقل در بیماران پارکینسونی با استفاده از جعبه ابزار Conn بر پایه داده های PPMI به روش یادگیری ماشین

پاورپوینتی در 56 اسلاید حرفه ای جهت تحقیق در خصوص پارکینسون تهیه شده است. این پاور پوینت تحقیق که در مقطع کارشناسی ارشد می باشد تحولی است در شناسایی اولیه بیماران پارکینسونی. دمانس یک بیماری پویاست که با کاهش عملکردهای شناختی و حافظه همراه است. به واسط تغییر در شبکه های ساختاری و عملکردی مغز […]

ساخت پاورپوینت پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر عدم امنیت روانی بر عملکرد تیم های کاری سازمان (مورد مطالعه : بیمارستان های دولتی تهران)

پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیر عدم امنیت روانی بر عملکرد تیم های کاری سازمان(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی تهران) در 47 اسلاید حرفه ای ساخته شده است. در چند دهه اخیر، عوامل روانی کارکنان، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است چون از عوامل اثرگذار بر عملکرد کارکنان و در نتیجه بر کارائی […]

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل رفتار خستگی قیر با افزودنی پلی بوتادین رابر ضایعاتی در دمای میانی

– ساخت پاورپوینت حرفه ای در 35 اسلاید مقطع کارشناسی ارشد جهت تغییر در رفتار قیر و بهینه سازی آن – به منظور ارزیابی اثر آمیخته مورد مطالعه و مقایسه آن پلیمر و قیر شاهد، نمونه های قیری اصلاح شده تحت آزمایش های تیر خمشی چهار نقطه، خستگی کشش غیر مستقیم و خرش دینامیکی قرار […]

ساخت پاورپوینت دفاع رساله رشته گیاه پزشکی در مقطع دکتری با عنوان بررسی کنترل بیولوژیکی Pythium aphanidermatum در گوجه فرنگی توسط سه جدایه استرپتومایسس و شناسایی مولکولی آنها و بررسی بیشتر در شرایط آزمایشگاهی فعالیت ضد قارچی سه نانوذره

این پاورپوینت دفاع رساله رشته گیاه پزشکی در مقطع دکتری در 50 اسلاید حرفه ای تهیه شده است. در این پاورپوینت مورد زیر بررسی شده اند: ا- نقش قابل توجه گیاهان در تولد نانو ذرات فلزی 2-اثبات نقش عصاره های گیاهی در پروسه سنتز نانو ذرات بعنوان capping agents 3- اثبات نقش موثر نانو ذرات […]

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فراموشی سازمانی هدفمند و غیر هدفمند

ساخت این پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک در 25 اسلاید حرفه ای انجام شد روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است تحقیقات نشان می دهد بین مدیریت دانش با فراموشی سازمانی هدفمند […]